B
s.c.

Hydrant nadziemny o średnicy nominalnej 80 mm na ciśnienie 1,0 MPa z samoczynnym urządzeniem odwadniającym w komorze dolnej przeznaczony jest do czerpania wody z rurociągu ogólnego przeznaczenia o średnicy nominalnej 80 mm, wody o temperaturze do 40°C i ciśnieniu do 1 MPa.

ZdjęciaCharakterystyka:
HYDRANT NADZIEMNY DN 80 PN 10

HYDRANT NADZIEMNY DN 80 PN 10