B
s.c.
  1. HYDRANT WEWNĘTRZNY DN 25 ZAWIESZANY Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM 25 mm
  2. HYDRANT WEWNĘTRZNY DN 25 WNĘKOWY Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM 25 mm
  3. HYDRANT WEWNĘTRZNY DN 52 Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM Ø 52 UŁOŻONYM W KOŁYSCE
  4. HYDRANT WEWNĘTRZNY ZAWIESZANY Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM Ø52 UMIESZCZONYM NA ZWIJADLE
  5. HYDRANT WEWNĘTRZNY WNĘKOWY Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM Ø52 UŁOŻONYM W KOŁYSCE
  6. HYDRANT WEWNĘTRZNY WNĘKOWY Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM Ø52 UMIESZCZONYM NA ZWIJADLE

 


 

HYDRANT WEWNĘTRZNY DN 25 ZAWIESZANY Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM 25 mm.

Hydrant wewnętrzny DN25 zawieszany z wężem półsztywnym 25mm. Wersja uniwersalna: możliwość podłączenia tego samego hydrantu w wykonaniu lewym lub prawym. Otwory przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie do instalacji zasilającej 1” i 2”, oferują sześć możliwości podłączeń: z boku, z tyłu, z góry. Ciśnienie pracy od 0,2 do 1,2 MPa.

ZdjęciaSkład hydrantu:Parametry techniczne:

HYDRANT WEWNĘTRZNY DN 25 WNĘKOWY Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM 25 mm.

Hydrant wewnętrzny DN25 wnękowy z wężem półsztywnym 25mm. Wersja uniwersalna: możliwość podłączenia tego samego hydrantu w wykonaniu lewym lub prawym. Otwory przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie do instalacji zasilającej 1” i 2”, oferują sześć możliwości podłączeń: z boku, z tyłu, z góry. Ciśnienie pracy od 0,2 do 1,2 MPa.

ZdjęciaSkład hydrantu:Parametry techniczne:

HYDRANT WEWNĘTRZNY DN 52 Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM Ø 52 UŁOŻONYM W KOŁYSCE

Hydrant wewnętrzny zawieszany z wężem płasko składanym φ52mm ułożonym w kołysce. Głębokość szafki 180mm. Wersja uniwersalna: możliwość podłączenia tego samego hydrantu w wykonaniu lewym lub prawym. Otwory przyłączeniowe są zaślepione i oferują możliwość podłączenia z boku. Ciśnienie pracy od 0,2 do 0,7 MPa.

ZdjęciaSkład hydrantu:Parametry techniczne:

HYDRANT WEWNĘTRZNY ZAWIESZANY Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM Ø52 UMIESZCZONYM NA ZWIJADLE

Hydrant wewnętrzny zawieszany z wężem płasko składanym φ52mm umieszczonym na zwijadle. Wersja uniwersalna: możliwość podłączenia tego samego hydrantu w wykonaniu lewym lub prawym. Otwory przyłączeniowe są zaślepione i oferują sześć możliwości podłączeń: z boku, z tyłu, z góry. Ciśnienie pracy od 0,2 do 0,7 MPa.

ZdjęciaSkład hydrantu:Parametry techniczne:

HYDRANT WEWNĘTRZNY WNĘKOWY Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM Ø52 UŁOŻONYM W KOŁYSCE

Hydrant wewnętrzny wnękowy z wężem płasko składanym φ52mm ułożonym w kołysce. Głębokość szafki 180mm. Wersja uniwersalna: możliwość podłączenia tego samego hydrantu w wykonaniu lewym lub prawym. Otwory przyłączeniowe są zaślepione i oferują możliwość podłączenia z boku. Ciśnienie pracy od 0,2 do 0,7 MPa.

ZdjęciaSkład hydrantu:Parametry techniczne:

HYDRANT WEWNĘTRZNY WNĘKOWY Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM Ø52 UMIESZCZONYM NA ZWIJADLE

Hydrant wewnętrzny wnękowy z wężem płasko składanym φ52mm umieszczonym na zwijadle. Wersja uniwersalna: możliwość podłączenia tego samego hydrantu w wykonaniu lewym lub prawym. Otwory przyłączeniowe są zaślepione i oferują sześć możliwości podłączeń: z boku, z tyłu, z góry. Ciśnienie pracy od 0,2 do 0,7 MPa.

ZdjęciaSkład hydrantu:Parametry techniczne: