B
s.c.
 1. HYDRANT WEWNĘTRZNY DN 25 ZAWIESZANY Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM 25 mm
 2. HYDRANT WEWNĘTRZNY DN 25 WNĘKOWY Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM 25 mm
 3. HYDRANT WEWNĘTRZNY DN 52 Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM Ø 52 UŁOŻONYM W KOŁYSCE
 4. HYDRANT WEWNĘTRZNY ZAWIESZANY Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM Ø52 UMIESZCZONYM NA ZWIJADLE
 5. HYDRANT WEWNĘTRZNY WNĘKOWY Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM Ø52 UŁOŻONYM W KOŁYSCE
 6. HYDRANT WEWNĘTRZNY WNĘKOWY Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM Ø52 UMIESZCZONYM NA ZWIJADLE

 


 

HYDRANT WEWNĘTRZNY DN 25 ZAWIESZANY Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM 25 mm.

Hydrant wewnętrzny DN25 zawieszany z wężem półsztywnym 25mm. Wersja uniwersalna: możliwość podłączenia tego samego hydrantu w wykonaniu lewym lub prawym. Otwory przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie do instalacji zasilającej 1” i 2”, oferują sześć możliwości podłączeń: z boku, z tyłu, z góry. Ciśnienie pracy od 0,2 do 1,2 MPa.

ZdjęciaSkład hydrantu:Parametry techniczne:
HYDRANT WEWNĘTRZNY DN 25 ZAWIESZANY Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM 25 mm

HYDRANT WEWNĘTRZNY DN 25 ZAWIESZANY Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM 25 mm

 • szafka hydrantowa
 • zawór hydrantowy 25 mosiężny lub 52 z redukcją skośną
 • zwijadło węża w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osią wodną mosiężną i regulatorem siły rozwijania
 • wąż tłoczny półsztywny φ25mm o długości 20 lub 30m zgodny z normą PN-EN 694
 • prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie
 • zamek
 • oznakowanie: znak „Hydrant” zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1
 • instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
 • instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 25
 • karta gwarancyjna
 • nr identyfikacyjny

HYDRANT WEWNĘTRZNY DN 25 WNĘKOWY Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM 25 mm.

Hydrant wewnętrzny DN25 wnękowy z wężem półsztywnym 25mm. Wersja uniwersalna: możliwość podłączenia tego samego hydrantu w wykonaniu lewym lub prawym. Otwory przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie do instalacji zasilającej 1” i 2”, oferują sześć możliwości podłączeń: z boku, z tyłu, z góry. Ciśnienie pracy od 0,2 do 1,2 MPa.

ZdjęciaSkład hydrantu:Parametry techniczne:
HYDRANT WEWNĘTRZNY DN 25 WNĘKOWY Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM 25 mm

HYDRANT WEWNĘTRZNY DN 25 WNĘKOWY Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM 25 mm

 • szafka hydrantowa
 • zawór hydrantowy 25 mosiężny lub 52 z redukcją skośną
 • zwijadło węża w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osią wodną mosiężną i regulatorem siły rozwijania
 • wąż tłoczny półsztywny φ25mm o długości 20 lub 30m zgodny z normą PN-EN 694
 • prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie
 • zamek
 • oznakowanie: znak „Hydrant” zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1
 • instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
 • instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 25
 • karta gwarancyjna
 • nr identyfikacyjny

HYDRANT WEWNĘTRZNY DN 52 Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM Ø 52 UŁOŻONYM W KOŁYSCE

Hydrant wewnętrzny zawieszany z wężem płasko składanym φ52mm ułożonym w kołysce. Głębokość szafki 180mm. Wersja uniwersalna: możliwość podłączenia tego samego hydrantu w wykonaniu lewym lub prawym. Otwory przyłączeniowe są zaślepione i oferują możliwość podłączenia z boku. Ciśnienie pracy od 0,2 do 0,7 MPa.

ZdjęciaSkład hydrantu:Parametry techniczne:
HYDRANT WEWNĘTRZNY DN 52 Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM Ø 52 UŁOŻONYM W KOŁYSCE

HYDRANT WEWNĘTRZNY DN 52 Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM Ø 52 UŁOŻONYM W KOŁYSCE

 • szafka hydrantowa
 • zawór hydrantowy 52
 • wspornik węża stanowi kołyska
 • wąż tłoczny płasko składany φ52mm zgodny z normą PN-EN 14540:2005(U)
 • prądownica hydrantowa PWh-52 zgodna z normą PN-EN-671-2
 • zamek
 • oznakowanie: znak „Hydrant” zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 +tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-2
 • instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
 • instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 52
 • karta gwarancyjna
 • nr identyfikacyjny

HYDRANT WEWNĘTRZNY ZAWIESZANY Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM Ø52 UMIESZCZONYM NA ZWIJADLE

Hydrant wewnętrzny zawieszany z wężem płasko składanym φ52mm umieszczonym na zwijadle. Wersja uniwersalna: możliwość podłączenia tego samego hydrantu w wykonaniu lewym lub prawym. Otwory przyłączeniowe są zaślepione i oferują sześć możliwości podłączeń: z boku, z tyłu, z góry. Ciśnienie pracy od 0,2 do 0,7 MPa.

ZdjęciaSkład hydrantu:Parametry techniczne:
HYDRANT WEWNĘTRZNY ZAWIESZANY Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM Ø52 UMIESZCZONYM NA ZWIJADLE

HYDRANT WEWNĘTRZNY ZAWIESZANY Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM Ø52 UMIESZCZONYM NA ZWIJADLE

 • szafka hydrantowa
 • zawór hydrantowy 52
 • wspornik węża stanowi zwijadło węża w kolorze RAL 3000 wychylne o 90°
 • wąż tłoczny płasko składany φ52mm zgodny z normą PN-EN 14540:2005(U)
 • prądownica hydrantowa PWh-52 zgodna z normą PN-EN-671-2
 • zamek
 • oznakowanie: znak „Hydrant” zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 +tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-2
 • instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
 • instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 52
 • karta gwarancyjna
 • nr identyfikacyjny

HYDRANT WEWNĘTRZNY WNĘKOWY Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM Ø52 UŁOŻONYM W KOŁYSCE

Hydrant wewnętrzny wnękowy z wężem płasko składanym φ52mm ułożonym w kołysce. Głębokość szafki 180mm. Wersja uniwersalna: możliwość podłączenia tego samego hydrantu w wykonaniu lewym lub prawym. Otwory przyłączeniowe są zaślepione i oferują możliwość podłączenia z boku. Ciśnienie pracy od 0,2 do 0,7 MPa.

ZdjęciaSkład hydrantu:Parametry techniczne:
HYDRANT WEWNĘTRZNY WNĘKOWY Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM Ø52 UŁOŻONYM W KOŁYSCE

HYDRANT WEWNĘTRZNY WNĘKOWY Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM Ø52 UŁOŻONYM W KOŁYSCE

 • szafka hydrantowa
 • zawór hydrantowy 52
 • wspornik węża stanowi kołyska
 • wąż tłoczny płasko składany φ52mm zgodny z normą PN-EN 14540:2005(U)
 • prądownica hydrantowa PWh-52 zgodna z normą PN-EN-671-2
 • zamek
 • oznakowanie: znak „Hydrant” zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 +tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-2
 • instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
 • instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 52
 • karta gwarancyjna
 • nr identyfikacyjny

HYDRANT WEWNĘTRZNY WNĘKOWY Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM Ø52 UMIESZCZONYM NA ZWIJADLE

Hydrant wewnętrzny wnękowy z wężem płasko składanym φ52mm umieszczonym na zwijadle. Wersja uniwersalna: możliwość podłączenia tego samego hydrantu w wykonaniu lewym lub prawym. Otwory przyłączeniowe są zaślepione i oferują sześć możliwości podłączeń: z boku, z tyłu, z góry. Ciśnienie pracy od 0,2 do 0,7 MPa.

ZdjęciaSkład hydrantu:Parametry techniczne:
HYDRANT WEWNĘTRZNY ZAWIESZANY Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM Ø52 UMIESZCZONYM NA ZWIJADLE

HYDRANT WEWNĘTRZNY ZAWIESZANY Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM Ø52 UMIESZCZONYM NA ZWIJADLE

 • szafka hydrantowa
 • zawór hydrantowy 52
 • wspornik węża stanowi zwijadło węża w kolorze RAL 3000 wychylne o 90°
 • wąż tłoczny płasko składany φ52mm zgodny z normą PN-EN 14540:2005(U)
 • prądownica hydrantowa PWh-52 zgodna z normą PN-EN-671-2
 • zamek
 • oznakowanie: znak „Hydrant” zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 +tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-2
 • instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
 • instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 52
 • karta gwarancyjna
 • nr identyfikacyjny