B
s.c.

Przykładowe znaki ewakuacyjne

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w lewo)
Rozmiar: 150×300 mm
Materiał fotoluminescencyjny (świeci w ciemności): płyta sztywna PCV
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w prawo)
Rozmiar: 150×300 mm
Materiał fotoluminescencyjny (świeci w ciemności): płyta sztywna PCV
Kierunek drogi ewakuacyjnej
Rozmiar: 100×300 mm
Materiał fotoluminescencyjny (świeci w ciemności): płyta sztywna PCV lub folia samoprzylepna
Wyjście ewakuacyjne
Rozmiar: 200×400 mm
Materiał fotoluminescencyjny (świeci w ciemności): płyta sztywna PCV
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół (na lewo)
Rozmiar: 150×300 mm
Materiał fotoluminescencyjny (świeci w ciemności): płyta sztywna PCV
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę (na lewo)
Rozmiar: 150×300 mm
Materiał fotoluminescencyjny (świeci w ciemności): płyta sztywna PCV
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół (na prawo)
Rozmiar: 150×300 mm
Materiał fotoluminescencyjny (świeci w ciemności): płyta sztywna PCV
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę (na prawo)
Rozmiar: 150×300 mm
Materiał fotoluminescencyjny (świeci w ciemności): płyta sztywna PCV
Ciągnąć, aby otworzyć (piktogram)
Rozmiar: 150×150 mm
Materiał fotoluminescencyjny (świeci w ciemności): płyta sztywna PCV
Pchać, aby otworzyć (piktogram)
Rozmiar: 150×150 mm
Materiał fotoluminescencyjny (świeci w ciemności): płyta sztywna PCV

Przykładowe znaki p.poż

Gaśnica
Rozmiar: 150×150 mm
Materiał fotoluminescencyjny (świeci w ciemności): płyta sztywna PCV
Hydrant wewnętrzny
Rozmiar: 150×300 mm
Materiał fotoluminescencyjny (świeci w ciemności): płyta sztywna PCV
Droga pożarowa
Rozmiar: 14×36 cm lub 21×54 cm
Materiał: płyta sztywna PCV
Dźwig przeciwpożarowy
Rozmiar: 100×150 mm lub 150×220 mm
Materiał fotoluminescencyjny (świeci w ciemności)
Drzwi ppoż. Zamykać!
Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo
Rozmiar: 100×150 mm
Materiał fotoluminescencyjny (świeci w ciemności)
Drzwi ppoż. Zamykać!
Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo
Rozmiar: 100×150 mm
Materiał fotoluminescencyjny (świeci w ciemności)