B
s.c.

Węże hydrantowe serwisowanie

Węże hydrantowe serwisowanie zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych


Węże hydrantowe


Uwaga: zgodnie z zaleceniami producentów próby ciśnieniowe węży hydrantowych należy wykonać przy użyciu wody pod wymaganym ciśnieniem. Przeprowadzanie próby przy użyciu powietrza jest wadliwe i niewiarygodnie a co za tym idzie niezgodne z zasadami wykonywania prób ciśnieniowych.