B
s.c.

Zamknięcia przeciwpożarowe i klapy:


Drzwi przeciwpożarowe

Drzwi ppoż. powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Drzwi przeciwpożarowe – przeglądy i kontrole

W czasie przeglądu tych urządzeń przeciwpożarowych zalecamy wykonanie następujących czynności:

 • ogólna kontrola wzrokowa kompletności drzwi i ich osprzętu,
 • kontrola kompletności oznakowania identyfikacyjnego drzwi,
 • ocena swobody ruchu skrzydła,
 • kontrola kompletności i poprawności osadzenia uszczelek przymykowych,
 • kontrola prawidłowości funkcji zamykania drzwi (po ew. zwolnieniu mechanizmu unieruchamiania skrzydeł w pozycji otwartej),
 • kontrola poprawności działania regulatora kolejności zamykania skrzydeł (drzwi dwuskrzydłowe),
 • sprawdzenie poprawności funkcjonowania wszystkich elementów zamka drzwi,
 • w przypadku drzwi wyposażonych w dźwignie antypaniczne – kontrola ich funkcjonowania,
 • kontrola pozostałego opcjonalnego osprzętu drzwi,
 • poinformowanie Użytkownika o konieczności przeprowadzenia dodatkowych napraw lub wymiany zużytych części.

Właściciel obiektu powinie też pamiętać o właściwym oznakowaniu drzwi ppoż. znakiem zgodnym z Polską Normą.

Blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru JEST ZABRONIONE.

Bramy przeciwpożarowe

Bramy przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. Powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Bramy przeciwpożarowe – przeglądy

W czasie przeglądu tych urządzeń przeciwpożarowych zalecamy wykonanie następujących czynności:

 • ogólna kontrola wzrokowa kompletności bramy i jej osprzętu,
 • kontrola kompletności oznakowania identyfikacyjnego bramy,
 • sprawdzenie poprawności startu bramy przeciwpożarowej po wyzwoleniu,
 • sprawdzenie swobody przesuwu i domknięcia,
 • kontrola poprawności działania osprzętu elektrycznego,
 • poinformowanie Użytkownika o konieczności przeprowadzenia dodatkowych napraw lub wymiany zużytych części.